Loading...
Viden

Forskning viser: Begær gør os mere åbne og kan danne grundlag for udviklingen af samhørighedsfølelser

Begær gør os mere hjælpsomme

Sponsoreret

Der er forskel på seksuelt begær og kærlighed. Vi begærer ikke altid dem, vi elsker, og vi elsker ej heller altid dem, vi begærer. Et forskningsprojekt har for nyligt kortlagt sammenhængen imellem begær og kærlighed, og det viser sig, at begær gør os mere åbne, og at det kan danne grundlaget for udvikling af samhørighedsfølelser.

Vi føler blandt andet seksuelt begær for at sikre artens overlevelse. Det er begæret, der sørger for, at vi knalder og formerer os.

Det er begæret, der nogle gange gør, at vi glemmer fornuften. Begæret efter succes kan få en ludoman til at låne penge, han ikke evner at betale tilbage. Begæret efter sex kan få familiefaderen til at glemme sin smukke kone til julefrokosten.

At knalde og formere os er dog langt fra vores seksuelle begærs eneste funktion.

Vores seksuelle begær fremkalder også adfærd, som faciliteter følelsesmæssig samhørighed med et nyt bekendtskab.

Hov! Så kom artiklen lige pludselig til at lyde som en akademisk afhandling, var? Dette er ikke så mærkeligt.

For ovenstående konklusion tager afsæt i et studie af blandt andet Gurit Birnbaum, som fokuserer på begær, sex og kærlighed i evolutionær kontekst.

Studiet involverede fire eksperimenter

I løbet af studiet blev en række udvalgte forsøgspersoner udsat for fire forskellige eksperimenter. Undervejs nærstuderede forskerne forsøgspersonernes adfærd, og det kom der adskillige interessante informationer ud af.

Tydelige fysiske signaler på begær

Et af eksperimenterne handlede for forskerne om at se på, hvordan begæret efter et nyt bekendtskab hænger sammen med non-verbal intimitetsfremmende adfærd såsom øjenkontakt og fysisk nærhed.

Forsøgspersonerne fik til opgave at mime til musik over for en attraktiv fremmed person af modsatte køn. Denne seance blev optaget på video. Efter seancen skulle forsøgspersonerne angive, hvor meget de havde lyst til vedkommende, de havde mimet for.

Forsøget viste, at de personer, der var tiltrukket af personen overfor, havde mere øjenkontakt, var tættere på personen og havde flere synkrone bevægelser med personen.

Synkronitet viste sig at være et gennemgående element for de forsøgspersoner, der havde lyst til hinanden. I et andet eksperiment, hvor forsøgspersonerne skulle danse, var de personer, der var tiltrukkede af hinanden også væsentligt mere synkrone, end de der ikke fandt hinanden synderligt tiltrækkende.

Begær gør os mere hjælpsomme

I eksperiment tre og fire var der fokus på årsagssammenhængen mellem aktivering af det seksuelle system, altså begæret, og ikke-seksuel adfærd, herunder lydhørhed, modtagelighed og hjælpsomhed, altså elementer, der både har til formål at initiere en relation til en potentiel partner, og som spiller en rolle, når man opbygger samhørighed i et fast forhold.

Helt konkret gik tredje eksperiment ud på, at deltagerne skulle angive præferencer inden for tøj, mad og sted til en date. Før de blev sat til dette, så de enten et seksuelt eller et neutralt billede.

Efterfølgende skulle deltagerne diskutere dilemmaer, såsom hvorvidt man skal være hard to get i begyndelsen af et forhold og lignende.

Undervejs analyserede forskerne på forsørgspersonernes adfærd, og det viste sig, at de personer, der var blevet eksponeret for seksuelle billeder, var mere lydhøre, hjælpsomme og så videre, end dem der bare havde set et neutralt billede.

Fjerde eksperiment forstærkede indtrykkene fra tredje

Fjerde eksperiment foregik i en ganske virkelighedsnær ramme. Deltagerne fik lov at se enten en erotisk video eller en neutral video. Efterfølgende skulle de udfylde et spørgeskema.

Dette spørgeskema var egentlig bare et skalkeskjul og havde intet med det egentlige forsøg at gøre.

Mens forsøgspersonerne udfyldte spørgeskemaet, sad der en attraktiv person ved siden af. Denne person blandede sig på et tidspunkt og spurgte om hjælp. Hovedfokus ved fjerde eksperiment var, hvordan forsøgspersonerne interagerede med den attraktive person.

Det viste sig, at de personer, der havde set erotisk indhold, var mere tilbøjelige til at hjælpe vedkommende, end de personer som bare havde set neutralt indhold.

Hvis vores begær vækkes, bliver vi mere åbne og omsorgsfulde

På baggrund af forsøget konkluderede forskerne, at selv ubevidste seksuelle stimulus bidrager til en adfærd, hvor man er mere åben og omsorgsfuld.

Når to fremmede mødes og føler gensidigt seksuelt begær, så vil de sandsynligvis foretage handlinger, som eksplicit og implicit signalerer interesse og velvillighed til at investere i et potentielt forhold.

Med andre ord får begæret mennesker til at blive tiltrukket hinanden, og den adfærd, som begæret fremkalder, skaber samhørighed i det langvarige forhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *