Nyt studie afslører Derfor sender mænd uopfordrede dickpics

Nyt studie afslører: Derfor sender mænd uopfordrede dickpics

Rigtig mange kvinder har fået et chok ved at åbne en besked, som ikke blot indeholdt tekst og smileyer, men derimod et billede af en penis – et såkaldt dickpic. Mange mænd vælger at sende disse dickpics helt uopfordret, men hvorfor egentlig? Det har et netop publiceret studie undersøgt, og herunder præsenterer vi dig for hovedpointerne fra dette studie.

I ”The Journal of Sex Research” blev den videnskabelige artikel “I’ll Show You Mine so You’ll Show Me Yours: Motivations and Personality Variables in Photographic Exhibitionism” for nyligt publiceret. Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, som et forskerhold på fem står bag.

Målet med forskningsprojektet var at kortlægge mænds motiver for at sende uopfordrede dickpics til kvinder samt at blive klogere på, om der er en række særlige personlighedstræk, som beskriver mænd med denne adfærd. 

Vi synes, at projektet bringer nogle super interessante og spændende svar, så dem vil vi naturligvis dele med dig. Inden vi kigger nærmere på disse, vil vi dog lige redegøre for studiets metodiske fremgangsmåde, så du ved, hvordan resultaterne er kommet i hus.

Studiets fremgangsmåde

Studiets resultater tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, der involverer 1087 respondenter i alderen 16-92 år. 

Der må siges at være tale om et varieret sample, da der ses stor varation blandt respondenterne, hvad angår alder, etnicitet, uddannelsesniveau og så videre.

Den samlede gruppe på 1087 blev i projektet inddelt i to cirka lige store grupper. Den ene af grupperne bestod af alle dem, der havde sendt uopfordrede dickpics til en eller flere kvinde(r), mens den anden gruppe var dem, der endnu havde ren samvittighed på dette område.  

Good… Hvad kom forskerne så frem til?

Lad os starte med at kigge på, hvad forskerne kom frem til angående motiver for at sende dickpicks. 

Det motiv, som flest mænd – nærmere bestemt 44 % – var fælles om at have for at sende et uopfordret dickpic, var, at mændene håbede, at deres dickpic ville føre til, at de fik noget retur. Eksempelvis et frækt billede med en dildo eller lignende.

Det kunne for eksempel være frække billeder fra modtageren, eller at modtageren fik lyst til at dyrke sex med dem efter at have set deres udstyr.

33 % af mændene svarede ligeledes, at de valgte at sende dickpics i forbindelse med, at de jagtede en mage. I den forbindelse svarede mange, at formålet med billederne var at gøre modtageren bevidst om deres interesse. 

Ovenstående er de motiver, som flest mænd deler. Det er dog tydeligt, at det, at sende dickpics, ikke er et område, hvor indenfor man skal eller bør generalisere, for når man kigger nærmere på dataene, åbenbares det for en, at nogle mindre grupper har nogle lidt mere afvigende motiver for at sende dickpics; for eksempel er der nogle mænd, som udlever deres blottertrang digitalt, når de sender dickpics, mens atter andre – et fåtal ganske vist – gør det for at pisse feminister af. Derudover er der også mænd, for hvem det at sende dickpics, har relation til magtskabelse og positionering.

Det er derfor fair at konkludere, at der findes mange forskellige motiver for at sende dickpics. I tabellen herunder kan du se en række af de forskellige motiver, og hvor hyppige disse var hos de mænd, der indgik i forskningsprojektet.

Table 1 - Derfor sender mænd dickpics

Hvad håber afsenderne, at modtagerne føler?

Ét er sikkert, og det er, at en modtager af et dickpic føler et eller andet. Hvorvidt dette er glæde, væmmelse, seksuel ophidselse eller noget fjerde, er nok forskelligt fra person til person og situation til situation.

Forskerholdet undersøgte også, hvad afsenderne håbede, at modtagerne følte, når de modtog et dickpic, og her var respondenterne ret så enige om, at modtageren helst skulle føle seskuel spænding. Dette perspektiv blev nemlig delt blandt 82,4 % respondenter. Derudover ville halvdelen gerne have, at modtageren så billedet som en gestus og dermed følte sig attraktiv.

Majoriteten af respondenterne håbede dermed, at modtageren ville rammes af følelser, som størstedelen af os anser som noget værende positive. 

Der var dog også nogle få respondenter, der håbede at fremprovokere mindre positive følelser som frygt, væmmelse og chok. Herunder får du det fulde overblik.

Hvilke mandetyper er det så, der sender dickpics?

Som sagt beskæftigede forskerne sig også med, om der var nogle personlighedstræk, som var mere repræsenterede i gruppen af mænd, der sendte dickpics, end hos de mænd, der aldrig nogensinde havde sendt et uopfordret dickpic, og her viste det sig, at mænd, der sendte uopfordrede dickpics, generelt set var mere sexistiske samt narcissistiske end de mænd, der endnu ikke havde delt deres kønsdele digitalt.

Ovenstående betyder dog ikke, at man ikke kan sende et uopfordret dickpic uden at være narcissistisk og sexistisk, lige så vel som det betyder, at man sagtens kan være narcissist og sexist, selvom man aldrig nogensinde har sendt et uopfordret dickpic.