Danskernes favorit sexstillinger

Danskernes favoritsexstilling er…

Danskernes favorit sexstillinger

I denne artikel bringer vi resultaterne fra en stor spørgeskemaundersøgelse, som vi netop har afsluttet. Målet med undersøgelsen har været at kortlægge, hvilken sexstilling der er danskernes favorit, og denne fornemme titel løb ‘doggystyle’ med. Hvilke andre spændende svar som undersøgelsen gav os, kan du læse i resten af artiklen. 

774 danskere var så venlige at deltage i vores store spørgeskemaundersøgelse om danskernes favoritstilling. Tak til alle jer! 

169 – svarende til 21,8 % – af respondenterne pegede på ‘doggystyle’, der dermed – ifølge vores undersøgelse – kan bryste sig af prædikatet: Danskernes yndlingsstilling.

Herunder følger en samlet top 10 over danskernes favoritsexstillinger. Efter hver sexstilling er der angivet en procentsats. Denne refererer til, hvor stor en andel af vores respondenter der pegede på den givne sexstilling som netop deres favorit:

Danskernes favorit sexstillinger

Vores sample 

Vores respondenter har mindst én ting til fælles, og det er, at de har læst en eller flere af vores sexnoveller. 

Dataindsamlingen har nemlig foregået ved, at vores besøgende på https://temptations.dk/category/sexnoveller/ er blevet eksponeret for en popup-besked, hvori de er blevet spurgt, om de kunne have interesse i at udfylde et kort spørgeskema, mod at de fik gratis adgang til en på daværende tidspunkt hemmelig sexnovelle.

Ved hjælp af cookielagring sørgede vi for, at popup-beskeden ikke blev vist mere end en gang pr. bruger. Dette gjorde vi med henblik på at undgå duplikerede svar, altså flere svar fra samme person. 

Vores respondenter spænder bredt aldersmæssigt. Den ældste var nemlig 87 år, mens dens yngste var 13 år. Gennemsnitsalderen for samtlige respondenter var 51,9 år.

Majoriteten af vores respondenter var af hankøn. Hele 79,2 % havde nemlig både et x og y-kromosom for at være helt præcist.  

Ideelt set var det lykkedes os at indsamle lige så mange svar fra mænd som fra kvinder, da det er en reel mulighed, at præferencer til sexstillinger varierer kønnene imellem. Dette område diskuteres senere med afsæt i vores data.  

Sådan undgik vi misforståelser

Kært barn har mange navne. Sådan er det også med sexstillinger. 

Der findes nemlig en række forskellige sexstillinger, der bærer flere forskellige navne. Dette forhold var vi yderst bevidste om, og derfor sørgede vi for at supplere vores spørgeskema med illustrationer, så ingen af vores respondenter var i tvivl om, hvilke sexstillinger vi refererede til. 

Herunder følger de betegnelser og illustrationer, som vi benyttede i spørgeskemaet. 

Missonærstillingen
Doggystyle
Cowgirl
Skeen
Missionær med benene oppe
69'er
Reverse cowgirl
Skeen med benløft
Skeen med benløft
Krabben
Liggende doggystyle
Liggende doggystyle
Frøen
Frøen
Den stærke mand
Den frække lotus
Den frække lotus
Siddende cowgirl
stående bagfra
Stående bagfra

Vores respondenter havde altså en række forskellige valgmuligheder, da de skulle pege på deres yndlingssexstilling. 

Der findes nærmest uendeligt mange sexstillinger, og de i spørgeskemaet prædefinerede valgmuligheder kan ikke siges at være fuldstændigt udtømmende for alle sexstillinger, der findes. 

Netop derfor fik vores respondenter da også mulighed for at sætte kryds i ‘anden’, hvis ingen af vores prædefinerede muligheder matchede deres favoritstilling. 

Den mulighed valgte ingen af respondenterne dog at benytte, hvilket indikerer, at vores prædefinerede svarmuligheder omfatter stortset enhvers favoritsexstilling.

Foruden spørgsmålet om hvilken favoritstilling der var respondentens favorit, bad vi også hver enkelt respondent om at motivere sit valg. Altså forklare hvorfor han/hun var begejstret for netop den sexstilling, som vedkommende pegede på som sin favorit. 

Se også: Guide til sprøjteorgasme

Her havde vi også på forhånd defineret en række svarmuligheder, som vi anså som værende sandsynlige årsager. 

Disse var følgende: 

 • Den stimulerer mig bedst
 • Kan godt lide intimiteten
 • Jeg kommer lettest via denne stilling
 • Den er mest behagelig
 • Fordi den giver mig styringen
 • Fordi den overlader styringen til min partner
 • Udsynet er godt – der er noget frækt at kigge på
 • Af andre årsager end de ovennævnte.

Vi tillod vores respondenter at sætte kryds i mere end et felt ved dette spørgsmål. Der redegøres for resultaterne af den del af undersøgelsen i det kommende afsnit.

Det er vigtigt med en velstimulerende sexstilling 

Den årsag, som flest respondenter satte kryds ved, var følgende: Den stimulerer mig bedst. 

Hele 360 respondenter anførte nemlig denne årsag som central for deres valg af favoritstilling, hvilket svarer til en andel på 46,5 %. 

Herunder følger et hierarkisk overblik over, hvilke bagvedliggende årsager der – for vores respondenter – var til at vælge den sexstilling, som de nu engang markerede som deres favorit. 

Procentsatserne angiver, hvor mange af respondenterne der satte kryds ved de forskellige årsager.

Ud fra ovenstående kan vi udlede, at for en relativt stor gruppe mennesker skal en sexstilling meget gerne være dejligt stimulerende. Ligeledes må den for manges vedkommende gerne bidrage til intimitet, og derudover afslører svarene, at mange sætter stor pris på det visuelle, når de dyrker sex, og at hvis en sexstilling gør, at man stimuleres visuelt under akten, er det ikke så tosset. 

21,2 % af vores respondenter fortalte i øvrigt, at de foretrak sexstillinger, hvor de havde styringen. 

Hvis man anskuer denne præference i et kønsspecifikt perspektiv, antydes der en interessant tendens. Tallene taler nemlig deres tydelige sprog og indikerer, at det – at have styringen under sex – er væsentligt mere vigtigt for mænd, end det er for kvinder. Generelt set naturligvis! 

Andelen af mænd, der markerede denne bagvedliggende årsag som værende central for deres valg af favoritstilling, var nemlig 24,3 %, mens andelen af kvinder blot var 9,4 %.  

Ovenstående er blot en af flere interessante kønsspecifikke forskelle, vi stødte på i vores data. Hvilke yderligere forskelligheder vi faldt over, kan du læse mere om i det næste afsnit. 

Kønsmæssige forskelle 

Lad os starte med at kigge på, hvorvidt vores mandlige og kvindelige respondenter pegede på de samme sexstillinger som deres favoritter.

Top 5 favorit sexstillinger - mænd

Både vores mandelige og kvindelige respondenter er enige om favoritsexstillingen, som i begge køns tilfælde er doggystyle. 

Kvinderne er – hvis man sammenligner procentsatser – lidt gladere for den traditionelle missionærstilling, end mændene er. Mændene derimod er mere begejstrede for missionærstillingen, hvor partneren har benene oppe, end kvinderne.

Der er derfor små kønsmæssige forskelle, men vi må konstatere, at der faktisk ikke er så meget at komme efter lige ved spørgsmålet om favoritsexstilling. Faktisk er det kun rækkefølgen i top 5, der varierer en smule kønnene imellem. Det er nemlig de præcis samme sexstillinger, som har sneget sig med i begge køns top 5.

De bagvedliggende årsager 

Vi har også betraget de bagvedliggende årsager til valg af favoritstilling i et kønsmæssigt perspektiv. 

For mændene var de 5 hyppigst valgte årsager følgende: 

 1. Den stimulerer mig bedst (41,3 %)
 2. Udsynet er godt – der er noget frækt at kigge på (37,4 %)
 3. Kan godt lide intimiteten (35,1 %)
 4. Fordi den giver mig styringen (24,3 %)
 5. Den er mest behagelig (13,7 %)

For kvinderne var de 5 hyppigst valgte årsager følgende: 

 1. Den stimulerer mig bedst (66,9 %)
 2. Kan godt lide intimiteten (33,75 %)
 3. Jeg kommer lettest via denne stilling (23,8 %)
 4. Fordi den overlader styringen til min partner (21,25 %)
 5. Den er mest behagelig (10 %)

Interessant, var?

Det synes vi i hvert fald! Her er nemlig en række markante forskelle. 

“Den stimulerer mig bedst” har både flest mænd og kvinder anført hyppigst som værende en bagvedliggende årsag til valg af yndlingssexstilling. 

Interessant er det dog, at en markant større andel af kvinder, end mænd har anført netop denne årsag. Hele 25,6 %-point flere faktisk. Noget tyder dermed på, at det er endnu mere værdsat at blive velstimuleret under sex for kvinder, end det er for mænd.

Se også: Guide til blowjob 

En yderligere interessant forskel er, at den næstmest nævnte årsag hos mændene slet ikke er repræsenteret i kvindernes top 5 over årsager til valg af favoritsexstilling. 

Hos mændene pegede hele 37,4 % på motivet “Udsynet er godt – der er noget frækt at kigge på” som værende centralt for deres valg af favoritstilling. Blot 8,1 % af kvinder gjorde det samme, hvilket i den grad indikerer, at mænd er mere visuelt anlagte end kvinder, når det kommer til sex. 

Vi – altså os, der ejer og driver Temptations.dk – mener, at der hersker en fordom om, at særligt kvinder værdsætter intimitet i forbindelse med sex. 

Her er vores data også interessante, da andelen af mænd, der anførte årsagen “Kan godt lide intimiteten” som værende central for deres valg af yndlingsstilling faktisk var højere end andelen af kvinderne, der anførte samme årsag. Hos mændene var andelen 35,1 %, mens den hos kvinderne var 33,75 %.

Ligeledes er det interessant, at det – at en stilling øger ens chance for at komme – tilsyneladende er markant vigtigere for kvinder end mænd. 

23,8 % af vores kvindelige respondenter havde anført netop denne årsag som værende central for deres valg af favoritstilling, mens andelen af mænd, der havde gjort det samme, blot var 12,7 %.

Sidste forhold, vi ønsker at berøre, omhandler magtforhold under sex. Vores data indikerer nemlig, at der er en tendens til, at kvinder i højere grad end mænd tiltales af at lade sig underkaste, mens mænd – generelt set – foretrækker at have magten under sex.

Vi har allerede berørt de interessante kønsmæssige forskelle, der var i forhold til årsagen “Fordi den giver mig styringen”, som væsentlig flere mænd end kvinder havde anført som værende central for deres valg af favoritstilling.

Interessant er det, at det forholdt sig lige netop omvendt med årsagen “Fordi den overlader styringen til min partner”. Her havde en væsentlig større andel kvinder nemlig sat kryds end mænd. Helt præcist havde 21,25 % af vores kvindelige respondenter anført denne årsag som værende central for deres valg af favoritstilling, mens andelen af mænd, der havde gjort det samme, blot var 9,3 %. 

Hvilke bagvedliggende årsager overså vi?

Når man laver en undersøgelse som vores, kan det være svært at forudsige, hvilke bagvedliggende årsager der kan være for at vælge en given sexstilling som ens favorit.

Da vi lavede spørgeskemaet, brainstormede vi på netop dette emne og anførte i den forbindelse alle de mulige årsager, som vi kunne komme på.

Vi var dog bevidste om, at vi ikke nødvendigvis formåede at afdække samtlige muligheder, hvorfor vi gav vores respondenter mulighed for at svare ‘af andre årsager end de ovennævnte’. Det valgte 6,5 % at gøre. 

Se også: Fræk julekalender

Hvis man som respondent gjorde dette, fik man mulighed for at uddybe og fortælle os om årsagen, der ikke allerede var prædefineret i spørgeskemaet. 

Dette gav os et interessant indblik i nogle årsager, som vi ikke på forhånd havde overvejet som mulige og sandsynlige. Herunder præsenterer vi et udsnit af de mest interessante årsager, der blev formuleret af vores respondenter:

 • Min partner får mest ud af denne stilling
 • Elsker at få den i røven
 • Elsker oralsex.

Den hyppigst nævnte årsag, der ikke var prædefineret, handlede om, at partneren også fik mest ud af repondentens favoritstilling, hvilket i den grad antyder, at det for nogle også er meget vigtigt at please deres partner i forbindelse med sex. Det er altså ikke nok, at sexstillingen bidrager med nydelse til dem selv; det skal også være en fornøjelse for partneren.